Potrzeby to podstawowe motywacje, które kierują każdym ludzkim zachowaniem. Są to uniwersalne i naturalne potrzeby, które każdy człowiek doświadcza. Według modelu NVC, potrzeby te są źródłem naszej motywacji i stoją za wszystkim co mówimy i robimy.

Gdy jesteśmy świadomi swoich potrzeb i potrafimy je nazwać oraz wyrazić w sposób klarowny i bezpośredni, możemy osiągnąć większe zrozumienie między ludźmi, lepszą komunikację i rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny.

Aby ułatwić rozróżnianie potrzeb, w Potrzebopedii podzieliliśmy je na następujące grupy: fizyczne, samorealizacji, autonomii, radości z życia, społeczne i duchowe.

Kluczowe jest rozróżnienie uniwersalnych ludzkich potrzeb od indywidualnych strategii

Potrzeby są wewnętrznymi motywatorami naszych działań, każdy człowiek dąży do ich zaspokojenia. Są to uniwersalne cele, które pomagają nam zrozumieć, co jest dla nas ważne i co chcemy osiągnąć, a także jakie mamy intencje. Potrzeby są wyższym poziomem naszych dążeń i są blisko związane z naszym dobrostanem emocjonalnym i fizycznym. Potrzeby są abstrakcyjnymi pojęciami istniejącymi wyłącznie na poziomie mentalnym, w przeciwieństwie do strategii.

Strategie, z drugiej strony, to konkretne kroki, które podejmujemy, aby zaspokoić nasze potrzeby. Są to sposoby, jakie wybieramy, aby spełnić swoje cele. Strategie są narzędziami, które wykorzystujemy, aby osiągnąć pożądane, mierzalne wyniki.

Można powiedzieć, że potrzeby są głównym celem, który dążymy do osiągnięcia, natomiast strategie są konkretnymi krokami, które podejmujemy, aby osiągnąć ten cel. Strategie mogą się zmieniać w zależności od okoliczności i sytuacji, ale potrzeby pozostają stałe i uniwersalne.

W komunikacji, rozpoznawanie i wyrażanie potrzeb jest kluczowe, ponieważ pomaga ludziom zrozumieć siebie nawzajem i budować empatię. W ten sposób potrzeby stają się ważnym narzędziem, który pomaga ludziom odkrywać i wyrażać swoje cele oraz podejmować decyzje.

Synergia

Dzięki dążeniu do zaspokojenia wszystkich potrzeb, możemy osiągać efekt synergii – stanu, w którym współpraca między ludźmi przynosi korzyści, które przewyższają korzyści, jakie mogą uzyskać każda ze stron, działając samodzielnie. Zaspokojenie wszystkich potrzeb jest możliwe gdy:

  1. gdy będziemy w stanie rezygnować ze strategii, które nie uwzględniają wszystkich potrzeb (również innych osób).
  2. gdy będziemy szukać takich strategii które są z korzyścią dla wszystkich stron zaangażowanych w sytuację (wygrana-wygrana).

Narzędzia

By ułatwić rozróżnienie strategii od potrzeb, możesz korzystać z naszej bazy potrzeb w ramach Potrzebopedii.
Z kolei w życiu codziennym możesz rozpoznać czy coś jest uniwersalną potrzebą sprawdzając ją za pomocą akronimu PLATO:

  1. Person (osoba) np. potrzebuję Ciebie
  2. Location (lokalizacja) np. potrzebuję domu na Hawajach
  3. Action (akcja) np. potrzebuję, żebyś przyniósł mi grzebień
  4. Time (czas) np. potrzebuję być tam za 5 minut
  5. Object (przedmiot) np. potrzebuję nowego odkurzacza

Jeżeli Twoja ,,potrzeba” zawiera któryś z ww. elementów nie jest to uniwersalna potrzeba, a strategia. Spróbuj znaleźć w naszej bazie jakie uniwersalne potrzeby mogą kryć się za ww. strategiami.