Potrzebopedia Child

Baza potrzeb

Baza potrzeb to narzędzie, które pomoże Ci skuteczniej rozpoznawać oraz rozumieć potrzeby swoje i innych ludzi.

Potrzeby fizyczne

Potrzeby fizyczne są jednym z rodzajów podstawowych potrzeb ludzkich, które dotyczą fizjologicznych aspektów naszego istnienia. Zaspokojenie potrzeb fizycznych jest warunkiem koniecznym do zaspokojenia innych potrzeb i osiągnięcia satysfakcji z życia.

Potrzeby duchowe

Potrzeby duchowe to grupa podstawowych potrzeb ludzkich, które dotyczą duchowego i emocjonalnego aspektu naszego istnienia. Są one związane z poczuciem sensu życia, poznaniem samego siebie, jak też nawiązywaniem wartościowych relacji

Potrzeby radości z życia

Potrzeby radości to grupa potrzeb odnosząca się do potrzeby doświadczania przyjemności, zabawy i radości z życia. Zaspokajanie tych potrzeb jest ważne dla naszego zdrowia psychicznego, a także dobrej jakości życia.

Potrzeby samorealizacji

Potrzeby samorealizacji to grupa potrzeb, które dotyczą wewnętrznego pragnienia rozwoju, zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i osiągania celów. Są to potrzeby kierujące do działania, do realizacji naszego pełnego potencjału, spełniania marzeń

Potrzeby społeczne

Potrzeby społeczne to te pragnienia, które dotyczą naszych relacji z innymi ludźmi oraz naszej przynależności do grup i społeczności. Są to potrzeby związane z komunikacją, współpracą, akceptacją, uznaniem, intymnością, wsparciem,

Potrzeby autonomii

Potrzeba autonomii to grupa potrzeb posiadania swobody w podejmowaniu decyzji i wyborów dotyczących naszego życia. Obejmuje ona pragnienie bycia odpowiedzialnym za swoje własne życie, a także bycia traktowanym z szacunkiem

Udostępnij
SPIS TREŚCI