Uczucia i potrzeby są nieodłącznymi elementami naszego życia. Są z nami cały dzień, wpływają na nasze zachowania, pracę, relacje z ludźmi i nasze samopoczucie. Aby lepiej zrozumieć siebie i innych, warto przyjrzeć się bliżej tym aspektom ludzkiego doświadczenia. Lista uczuć i potrzeb może być cennym narzędziem w tej podróży samoświadomości.

Pełna lista za darmo do pobrania

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać za darmo aktualną i gotową do wydruku listę, która powstała w oparciu o koncepcje komunikacji (Porozumienie Bez Przemocy – z ang. w skrócie NVC) zaproponowaną i propagowaną przez Marshalla Rosenberga. 

Pobierz darmową listę uczuć i potrzeb

Leave this field blank

Czym są uczucia?

Uczucia są bogatym spektrum emocji, które możemy doświadczać w różnych sytuacjach i w związku z różnymi wydarzeniami. Mogą być pozytywne, takie jak radość, miłość i zadowolenie, albo negatywne, takie jak smutek, złość, strach czy rozczarowanie. Uczucia mają różne odcienie i intensywności, i każde z nich jest ważne i prawdziwe w naszym doświadczeniu.

Czym są potrzeby?

Potrzeby są podstawowymi dążeniami i pragnieniami, które jako ludzie mamy. Mogą być związane z różnymi obszarami naszego życia, takimi jak fizjologiczne (np. potrzeba wody, jedzenia, snu i odpoczynku), samorealizacji (np. zaufania do siebie, kontaktu z własnymi wartościami), społeczne (np. potrzeba związku społecznego, szacunku, poczucia przynależności), radości z życia (np. nadziei), autonomii (np. potrzeba autonomii, kompetencji) czy duchowe (np. potrzeba duchowego rozwoju, porządku). Spełnienie i zaspokojenie ich jest istotne dla naszego dobrego funkcjonowania i ogólnego samopoczucia.

Jaki jest związek między uczuciami I potrzebami?

Uczucia często są sygnałami informującymi nas o naszych potrzebach. Na przykład, uczucie złości może wskazywać na potrzebę poszanowania naszych granic, a uczucie smutku może wskazywać na potrzebę wsparcia i pocieszenia. By zrozumieć siebie i innych w pełniejszy sposób, warto być świadomym związku między uczuciami a potrzebami. Może to pomóc nam lepiej rozpoznawać nasze wewnętrzne pragnienia i oczekiwania, oraz zaspokajać nasze potrzeby w sposób zdrowy i konstruktywny.

Jak korzystać z listy uczuć i potrzeb?

Przejrzyj raz na jakiś czas i zastanów się jakie uczucia i potrzeby dotycząc cię w tej konkretnej chwili. Informacje o swoich obserwacjach warto zapisać. Dzięki regularnemu sprawdzaniu i monitorowaniu swoich uczuć i potrzeb, będziesz w stanie lepiej zrozumieć siebie, łatwiej zaspakajać swoje potrzeby i radzić sobie z uczuciami (szczególnie tymi „złymi” i wywołującymi dyskomfort). Już kilka minut dziennie takiego działanie, może wnieść naprawdę kolosalną zmianę w to co się dzieje z Tobą. 

W czym może Ci pomóc?

Zrozumienie swoich emocji

Korzystając z listy, możesz zidentyfikować, co czujesz i jakie potrzeby mają wpływ na twoje uczucia.

Komunikacja

Może pomóc w trafniejszym odczytywaniu komunikatów innymi ludzi. Mogą ułatwić wyrażanie swoich emocji i powiedzenie, czego potrzebujesz w danej sytuacji.

Wsparcie w radzeniu sobie

Możesz zidentyfikować swoje potrzeby i uczucia i poszukać sposobów, jak im sprostać. Może to pomóc w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i innymi problemami emocjonalnymi.

Uczciwa samoocena

Dzięki liście potrzeb możesz sprawdzić, czy twoje potrzeby są zdrowe i w pełni zaspokajane, czy też potrzebujesz zmian w swoich nawykach i wyborach.

Rozwój osobisty i inspiracja

Może pomóc w rozwoju osobistym, poprawie swojego postrzegania i zwiększeniu samoświadomości.