Mimo, że potrzeby stoją za wszystkimi co robimy i mówimy, to rzadko jesteśmy świadomi ich istnienia. Najwyższy czas to zmienić! 

PODCZAS WYPEŁNIANIA TESTU TRZYMAJ SIĘ PONIŻSZYCH ZASAD:

  1. Odpowiadaj na pytania o poziom zaspokojenia wskazując liczbę od 1 do 10.
    • 1 = totalne niezaspokojenie
    • 10 = pełne zaspokojenie
  2. Nie zastanawiaj się, odpowiadaj intuicyjnie jak czujesz.
  3. Odpowiadaj z perspektywy “tu i teraz”. Nie staraj się zastanawiać jak było wczoraj, czy rok temu. 
  4. Jeżeli nie rozumiesz jakiejś potrzeby, zaznacz 10. Na zakończenie testu otrzymasz możliwość dokładniejszego zapoznania się z jej opisem.

Odpowiedzenie na wszystkie pytania z testu zajmie Ci nie więcej niż 4 minuty!