Potrzebopedia Child

Równości

Potrzeba równości to dążenie do tego, aby ludzie mieli równe prawa, możliwości i szanse, niezależnie od takich cech jak: płeć, rasa, wiek, orientacja seksualna, pochodzenie czy status społeczny. W kontekście społecznym, potrzeba ta odnosi się do walki o likwidację nierówności, dyskryminacji oraz zapewnienia równego traktowania i szans dla każdego człowieka. Potrzeba równości jest jednym z podstawowych praw człowieka, a jej realizacja jest ważnym elementem tworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.

2 Comments

 • Gustaw

  2023-04-13

  Zaspokajam tę potrzebę przez równe traktowanie wszystkich ludzi. Staram się jak mogę unikać szufladkowania w szczególności przez pryzmat koloru skóry, wyznania czy płci.

  Inną z moich strategii jest kwestionowanie zastałych przekonań, które sprawiają, że doświadczam nierówności. Np. staram się pytać kobiety w mojej grupie o zdanie, choćby dla zasady, żeby budować świadomość, że też mają głos i ciekawą perspektywę.

  Reply
 • Ewelina

  2023-10-06

  głębokie uznanie, że nie jestem ani lepsza ani gorsza
  JESTEM

  Reply

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI