Potrzebopedia Child

Tożsamości

Potrzeba tożsamości to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, dotycząca dążenia do zrozumienia kim się jest, jakie się ma wartości, a także do identyfikowania się z pewnymi grupami społecznymi oraz kulturami.

Zaspokojenie tej potrzeby może przyczynić się do naszego poczucia stabilności oraz sensu w życiu, pomagając
przy wyborze drogi życiowej, a także celów, które odpowiadają naszym priorytetom lub interesom.

Brak poczucia tożsamości może prowadzić do dezorientacji i braku pewności siebie, a co za tym idzie
– do podejmowania decyzji, które nie odpowiadają naszym wartościom i celom, ponieważ nie wiemy, kim jesteśmy, ani czego naprawdę chcemy w życiu.

Ważne jest, aby rozwijać własną tożsamość poprzez eksplorację zainteresowań, szukanie tego, co dla nas ważne,
a także w relacjach z ludźmi. Istotne jest również szanowanie tożsamości innych, dążenie do wzajemnego zrozumienia oraz akceptacji.

1 Comment

  • Dorota

    2023-04-20

    Strategia oparta na poznawaniu natury swoich zachowań, reakcji, potrzeb, ale też miejsca w życiu, sytuacji życiowej i współzależności w relacjach, To moim zdaniem rodzi tożsamość.

    Reply

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI