Potrzebopedia Child

Życzliwości

Potrzeba życzliwości to silna potrzeba ludzka, która wyraża się w chęci niesienia innym pomocy, okazywania dobrej woli i przyjaznych uczuć, a także odczuwania tych samych emocji ze strony innych. Ludzie zazwyczaj chętnie okazują życzliwość w stosunku do innych, ponieważ daje im to poczucie, że przyczyniają się do zwiększenia szczęścia i dobra w świecie. Potrzeba ta może wynikać z naszej natury społecznej, ale także z naszych wartości i przekonań, które kładą nacisk na wzajemną pomoc i życzliwość.

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI