Potrzebopedia Child

Bezpieczeństwa emocjonalnego

Potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, która dotyczy poczucia bezpieczeństwa w sferze emocjonalnej. Chodzi tu o odczucie, że można się na kimś polegać, że jest się akceptowanym i szanowanym, a także o poczucie stabilności i przewidywalności w życiu.

Osoby odczuwające tę potrzebę mają potrzebę bliskości i zaangażowania w relacje międzyludzkie, chcą czuć się bezpiecznie i chronione, a także mieć pewność, że nie zostaną zdradzone lub porzucone. W związku z tym, ważne jest dla nich tworzenie trwałych i stabilnych relacji, w których mogą czuć się akceptowane i kochane.

Brak bezpieczeństwa emocjonalnego może prowadzić do poczucia osamotnienia, izolacji oraz lęku przed bliskością. Może to wpłynąć na relacje z innymi ludźmi oraz na samopoczucie i zdrowie psychiczne. Dlatego też, potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego jest niezwykle ważna dla utrzymania dobrego stanu emocjonalnego i relacji międzyludzkich.

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI