Potrzebopedia Child

Empatii

Potrzeba empatii definiowana jest jako potrzeba bycia słyszanym i zrozumianym przez innych ludzi. Empatia oznacza zdolność do odczuwania i rozumienia emocji, uczuć i perspektyw innych ludzi, a potrzeba empatii wynika z naszego naturalnego pragnienia bycia zrozumianym i akceptowanym przez innych. W ramach NVC empatia jest również postrzegana jako kluczowy element w tworzeniu głębszych i bardziej autentycznych relacji między ludźmi, co pozwala nam na lepsze zrozumienie siebie i innych, oraz na rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny i satysfakcjonujący dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI