Potrzebopedia Child

Przejrzystości

Potrzeba przejrzystości to wewnętrzne pragnienie ludzi, aby mieć dostęp do jasnych informacji i zrozumieć procesy zachodzące w różnych dziedzinach życia. Odnosi się to do przejrzystości w działaniu organizacji, władz publicznych, korporacji, ale także do przejrzystości w relacjach międzyludzkich i prywatnych.

Dla wielu ludzi przejrzystość jest ważna, ponieważ pomaga zbudować zaufanie do innych ludzi i instytucji oraz ułatwia podejmowanie decyzji opartych na rzetelnych informacjach. Brak przejrzystości może prowadzić do nieporozumień, konfliktów, a nawet do poczucia oszustwa lub manipulacji.

W kontekście działań organizacji, przejrzystość oznacza np. udostępnienie informacji o działalności, wynikach finansowych, zasadach rekrutacji czy procesach decyzyjnych. W relacjach międzyludzkich przejrzystość może oznaczać szczere wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, a także udostępnienie informacji na temat swoich działań i planów.

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI