Potrzebopedia Child

Miłości

Potrzeba miłości może odnosić się do pragnienia bliskości, zaangażowania emocjonalnego i związku ze światem, z innymi ludźmi, a także ze sobą. To potrzeba doświadczania miłości, akceptacji, szacunku i troski, a także pragnienie okazywania miłości i troski innym.

Zaspokojenie potrzeby miłości daje nam poczucie przywiązania i przynależności do społeczności, a także wzmacnia poczucie własnej wartości i poczucie spełnienia. Z drugiej strony, brak miłości lub jej zaniedbanie może prowadzić do poczucia osamotnienia, izolacji, a nawet depresji.

W kontekście relacji międzyludzkich, potrzeba miłości może oznaczać szacunek dla uczuć i potrzeb innych osób, a także umiejętność okazywania miłości, troski i empatii wobec innych.

Zobacz także potrzeby: akceptacji, szacunku i troski

Pytania pomocnicze:
Co oznacza dla Ciebie miłość?
Po czym poznasz miłość?
Jaka jest Twoje definicja miłości do siebie?

Potrzebopedia będzie elementem bezpłatnej empatycznej aplikacji!

Dowiedz się więcej TUTAJ

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI