Potrzebopedia Child

Informacji zwrotnej

Potrzeba informacji zwrotnej to chęć otrzymania informacji o efekcie naszych działań lub zachowań, aby móc je ocenić i dostosować je w przyszłości. Innymi słowy, to potrzeba poznawania wyników swoich działań i otrzymywania informacji zwrotnej od innych ludzi, aby zrozumieć, co zrobić, aby osiągnąć pożądane cele lub wyniki. Informacje zwrotne mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od nauczycieli, przełożonych, kolegów z pracy, przyjaciół, partnerów życiowych czy z systemów oceniania lub pomiarów. Potrzeba ta jest szczególnie istotna w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego, ponieważ pozwala na skuteczną naukę i doskonalenie swoich umiejętności.

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI