Potrzebopedia Child

Spójności

Potrzeba spójności to wewnętrzne pragnienie poczucia jedności oraz harmonii we własnym życiu.
Obejmuje ona dążenie do zintegrowania różnych aspektów życia (takich jak: praca, życie prywatne, hobby, relacje międzyludzkie, wartości i przekonania) w jedną spójną całość.

Zaspokojenie tej potrzeby jest ważne dla życiowego poczucia sensu, celu, jak również dobrego samopoczucia
oraz szczęścia. Osoby, które odczuwają brak spójności w swoim życiu, często czują się rozproszone, niezadowolone
czy zagubione.

Ważne jest, aby rozwijać potrzebę spójności poprzez rewidowanie swoich priorytetów, zamierzeń, sposobów spędzania czasu oraz podejmowania decyzji. Dzieje się to dzięki: refleksjom, planowaniu, eliminowaniu niepotrzebnych elementów z życia (np. niekorzystnych nawyków lub niezdrowych relacji), a także integrowaniu różnych jego aspektów w spójną całość.

Osoby, które zaspokajają swoją potrzebę spójności, zazwyczaj czują większe poczucie spełnienia, harmonii
i szczęścia.

Zobacz także potrzeby: jedności, harmonii, integralności, sensu, celu

Potrzebopedia będzie elementem bezpłatnej empatycznej aplikacji!
Dowiedz się więcej TUTAJ

1 Comment

  • Gustaw

    2023-04-19

    Zaspokajam tę potrzebę przez sprawdzanie ze sobą czy to co mówię i robię jest spójne.

    Określam tez swoje wartości i życiową misję, by mieć punkt odniesienia do tego co jest dla mnie ważne. Spisuje sobie je w formie tekstowej.

    Reply

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI