Potrzebopedia Child

Struktury

Potrzeba struktury odnosi się do naszego naturalnego pragnienia postrzegania i tworzenia porządku w naszym otoczeniu i w naszym życiu. Chodzi o to, żeby wiedzieć, co się dzieje, co jest ważne, jakie są cele i jakie czynności trzeba wykonać, aby osiągnąć te cele. Potrzeba ta wynika z naszej potrzeby poczucia kontroli i przewidywalności, co pomaga nam w radzeniu sobie z niepewnością i zmiennością świata. Odpowiednie struktury i ramy dają nam poczucie bezpieczeństwa i ułatwiają podejmowanie decyzji oraz realizację celów.

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI