Potrzebopedia Child

Wzajemności

Potrzeba wzajemności to naturalna tendencja człowieka do oczekiwania, że inni będą postępować wobec niego w taki sam sposób, w jaki on sam postępuje wobec nich. Innymi słowy, chodzi o to, aby relacje międzyludzkie były oparte na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i równości. Potrzeba ta jest ważna w związku z budowaniem i utrzymywaniem zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, ponieważ zapewnia poczucie równowagi i przewidywalności w relacjach interpersonalnych.

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI