Potrzebopedia Child

Więzi

Potrzeb więzi to jedna z podstawowych potrzeb społecznych, które każdy człowiek doświadcza. Odnosi się do potrzeby nawiązywania i utrzymywania bliskich, pełnych akceptacji, uczuciowych i trwałych relacji z innymi ludźmi. Jest to potrzeba związana z naszą naturą społeczną i potrzebą przynależności do grupy.

Potrzeba więzi jest silnie powiązana z potrzebą przynależności społecznej, ale różni się od niej tym, że odnosi się do relacji, które są bardziej intymne, pełne zaufania i oparcia. W relacjach opartych na więziach ludzie odczuwają wzajemne zrozumienie, akceptację i szacunek, dzielą ze sobą emocje i przeżycia, a także dzielą swoje zainteresowania i cele.

Według NVC, potrzeba więzi jest ważna dla naszego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Gdy czujemy się blisko z innymi ludźmi, nasze życie staje się bardziej pełne i satysfakcjonujące. Ważne jest więc, aby rozwijać te relacje i poświęcać czas na budowanie więzi z innymi ludźmi, którzy są dla nas ważni.

1 Comment

  • tosia

    2023-04-13

    Potrzebę więzi zaspokajam spotykając się w weekendy z moim bratem I dzieląc się z nim radością. Oraz regularny kontakt telefoniczny z bliskimi z którymi nie mogę widzieć się często.

    Reply

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI