Potrzebopedia Child

Sprawczości / wpływu

Potrzeba sprawczości odnosi się do wewnętrznego pragnienia posiadania wpływu na rzeczywistość oraz relacje
z innymi ludźmi.

Zaspokojenie tej potrzeby (poprzez: wpływ na otoczenie, inicjowanie działań, wprowadzanie nowych idei, społeczne interakcje) jest ważne dla poczucia własnej wartości, a także sensu i celu w życiu. Osoby, które nie mają możliwości wpływu na swoje otoczenie, mogą czuć się bezradne, niespełnione czy niezadowolone z życia.

Zaspakajanie tej potrzeby można realizować również dzięki: zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które umożliwią wprowadzanie zmian w otoczeniu, angażowaniu się w działania społeczne, prowadzeniu biznesu, zajmowaniu istotnych społecznie stanowisk lub bycie liderem w swojej społeczności.

Dodaj swoją strategię lub podziel się opinią

Udostępnij
SPIS TREŚCI